series handgevormde objecten

Alles in en om ons heen beweegt en verandert. Een schijnbaar inert beginsel - een vrucht, een brok steen - komt in beweging door groei en veroudering, door erosie als gevolg van wind en water. Er ontstaan rimpels, plooien, barsten, gaten in de oorspronkelijke vorm.

Met dit als uitgangspunt werk ik aan deze series handvormen. Alle objecten zijn het resultaat van experimenten met kleisoorten en technieken, die gelaagdheid, lijnen, plooien en barsten opleveren. Ik gebruik vaak grove chamotte klei bijvoorbeeld in combinatie met slibs van rood- en zwartbakkende klei, engobes, kleipoeders en terra sigillata. Uiteindelijke blijft de klei zichtbaar al of niet in combinatie met glazuur.

(de meest recente serie plaats ik steeds bovenaan deze pagina)

 

klik op de foto voor een vergroting

 

serie  Tand des Tijds

Fossielen symboliseren voor mij zowel de dood als het voortbestaan. Het vergankelijke en onvergankelijke komen samen. Aan de ene kant zijn fossielen overblijfselen van lang geleden gestorven organismen, maar aan de andere kant hebben ze wel de tand des tijds doorstaan. Ze laten verdwenen werelden in onze verbeelding weer tot leven komen.

Ik ben de serie Tand des Tijds gestart met in gedachten fossielen van mammoetkiezen en met name de geribbelde structuur ervan. In mijn objecten gaat het om de ribbels en niet om de vorm van een mammoetkies. Het contrast vergankelijk - onvergankelijk komt terug in contrasten als ruw - glad en licht - donker.

 • Tand des Tijds 10
 • Tand des Tijds 11
 • Tand des Tijds 13
 • Tand des Tijds 14
 • Tand des Tijds 16
 • Tand des Tijds 18a
 • Tand des Tijds 18b
 • Tand des Tijds 19
 • Tand des Tijds 1a
 • Tand des Tijds 20a
 • Tand des Tijds 21
 • Tand des Tijds 2a
 • Tand des Tijds 4a
 • Tand des Tijds 4b
 • Tand des Tijds 6a
 • Tand des Tijds 9

Simple Image Gallery Extended

 

serie  2016

Een samengaan van blokken en cilinders vormen de basis van deze serie werken. De blokken zijn nog recht en standvastig, maar de cilinders verliezen in plooien en kreukels hun oorspronkelijke gedaante. Welke krachten hier werkzaam zijn, laat ik aan de fantasie van de toeschouwer over. Vandaar dat deze objecten op een uitzondering na geen titel hebben. Voor het gemak zijn ze wel genummerd.

 • 2016-10a
 • 2016-7a
 • 2016-8a
 • Spiegeling b

Simple Image Gallery Extended

 

serie Zonder Titel 2016

In de serie – Zonder Titel ­– experimenteer ik met maken van een vervormd blok uit één slappe kleiplaat. Voor het (ver)vormen breng ik eerst textuur aan, in combinatie met kleislibs. Aanvankelijk had ik geen bedoeling om hier iets specifieks mee uit te drukken, het ging mij puur om het werken aan het object. Maar al doende zie ik er groei, leven in. Mogelijk mede omdat ik bladeren en takken gebruik voor de textuur.

 • Broken Dreams
 • Zonder Titel #2b
 • Zonder Titel #2c, bovenaanzicht
 • Zonder Titel #3a
 • Zonder Titel #4a
 • Zonder Titel #5b

Simple Image Gallery Extended

  

serie Anno 2015 en Anno 2016

In de series Anno 2015 en Anno 2016 is vergankelijkheid het hoofdthema. De eens zo krachtige zuil heeft zijn fiere vorm verloren, is verwrongen door krachten waar hij geen vat op heeft. Ons wereldbeeld wordt op zijn kop gezet, zekerheden blijken schijnzekerheden te zijn. De rotsblokken die de Zimbabwaanse dollar sieren, blijken wankel: een biljet van one hundred trillion (100.000.000.000.000) Zim-dollars is nog geen eurocent waard. Dit was mijn inspiratie voor Anno 2015 #3.

Voor deze werken bouw ik een recht, meestal geheel gesloten, hol blok op, dat ik vervolgens ga vervormen. De klei moet enige stevigheid hebben, maar toch nog slap genoeg zijn om te kunnen vervormen.

 • Anno 2015 #1a
 • Anno 2015 #2a
 • Anno 2015 #3a
 • Anno 2015 #4a
 • Anno 2015 #5a
 • Anno 2015 #6a

Simple Image Gallery Extended

 • Anno 2016 #1
 • Anno 2016 #2

Simple Image Gallery Extended

  

serie Transformatie

In 2014 startte ik met de serie Transformatie, de eerste objecten in de reeks van vervormingen. De meeste zijn opgebouwd uit een al wat stevig geworden (leerharde) rechte vorm (een hol blok), waarin ik gekromde slappe kleiplaten heb verwerkt. Rechte lijnen en vlakken maken als het ware plaats voor gebogen, beweeglijke structuren. Het inerte komt tot leven. Tegelijkertijd is er verwering zichtbaar in de gelaagde textuur van de strakke vlakken.

 • Levenslijnen
 • Transformatie 1
 • Transformatie 2b
 • Transformatie 3a
 • Transformatie in paars 1a
 • Transformatie in paars 2a
 • Transformatie in paars 3a

Simple Image Gallery Extended

 

Gedicht van de Lelystadse dichter Floor Koedam, dat hij maakte ter gelegenheid van Atelierroute Lelystad 2015. Hij werd geïnspireerd door de serie Transformatie, in het bijzonder door Transformatie in paars #1:

 

Transformatie

het onbestaanbare is waar –

zie hoe een koele, dode steen

zich transformeert en open bloeit

 

wulps leven laait en loeit, breekt los

wringt naar een uitweg, licht en lucht

zie hoe het zwelt en zichtbaar groeit

 

een parasiet, een junglebloem

een overrijpe biefstukzwam

scheurt travertijn of dolomiet

 

de steen gekloofd, een open wond

intieme huidplooi, wreed gespreid

toont rauw orgaanvlees, expliciet

 

verleiding, schoonheid of geweld –

het onbestaanbare is waar

want wáár is wat je zelden ziet

 

© floor koedam, 18 augustus 2015


 

serie Aardlagen

De oorspronkelijke orde is uiteengevallen en met de brokstukken wordt een nieuwe orde geschapen.

 • Aardlagen 1a
 • Aardlagen 1b, detail

Simple Image Gallery Extended

 

Gedicht bij Aardlagen 1 van de Lelystadse dichter Floor Koedam, ter gelegenheid van Atelierroute Lelystad 2015:

 

 

Versteend Tweeluik

1.

wat tot op heden grondig haar geheim bewaarde

gestaag haar dieper innerlijk omsloot

heeft met dit blok een geomorf gebied ontbloot

alsof een kern is losgescheurd uit moeder aarde

 

waarmee er zichtbaar werd wat kromde en verwrong

hoe hier interne werking tot verstening dwong

 

2.

maar onder handen van een kunstenaar die kneedde

en vormde door haar creatieve kracht


is andermaal een beeldend aarde-werk volbracht

waarbij hoofd, hart en hand gedreven samendeden

 

het ongevormde werd gevormd tot nieuw vertoon

een werk van aardse schoonheid – ongewoon

 

© floor koedam, 12 mei 2015

 

 

 

 

 

 

 

 klik op de foto voor een vergroting

 

 • Ellipsen 3
 • Kubus
 • Loop der Dingen 1
 • Loop der Dingen 2
 • Loop der Dingen 3
 • Eindig
 • Voortgaande 1
 • Voortgaande 2
 • Voortgaande 3
 • Voortgaande 4
 • zonder titel

Simple Image Gallery Extended

klik op de foto voor een vergroting

 

 • Ellipsen 4, 5 en 6
 • LosVast 1
 • LosVast 13
 • LosVast 14
 • LosVast 2
 • In het Voorbijgaan (LosVast 3)
 • In het Voorbijgaan (LosVast 4)
 • LosVast 5
 • LosVast 6
 • Op Verkenning (LosVast 8)
 • LosVast 9
 • Voortgaande 5
 • 2019-1
 • 2019-2

Simple Image Gallery Extended