werkbeschrijving

 

waar gaat mijn werk over?

Alle materie is opgebouwd uit elementen, uit bouwstenen. De bouwstenen waarmee ik werk zijn geometrische vormen. Maar  zoals alles om ons heen  vervormen de ideale bollen, kubussen, kegels, lijnen ook, onder invloed van inwendige en uitwendige krachten. En zo ontstaan mijn organische objecten.

In diverse series – zoals Transformatie, Anno 2015 en 2016 en Tand des Tijds – heb ik hiermee uitdrukking gegeven aan processen van groei, verval, eindigheid en nieuw begin.

Mijn huidige werk gaat over verbinding, contact. Dit leidt tot open, dynamische structuren, waarin meerdere gelijkvormige of juist contrasterende elementen een verbinding met elkaar aangaan. Het contact kan alle vormen kan aannemen, van innig tot vluchtig, van wankel tot hecht, van gewenst tot noodgedwongen.
Hiertoe behoort werk uit onder meer de series Voortgaande en LosVast


werkwijze

Experimenteren, ontdekken, nieuwe mogelijkheden onderzoeken, nieuwe uitdagingen met nieuwe oplossingen - dit zijn voor mij essentiële begrippen voor het werken met klei.
Veel van mijn objecten zijn het resultaat van experimenten met kleisoorten en technieken, die gelaagdheid, lijnen, plooien en barsten opleveren. Ik werk met diverse kleisoorten, vaak
Ik gebruik vaak grove chamotte klei bijvoorbeeld in combinatie met slibs van diverse kleuren klei, engobes, kleipoeders en terra sigillata. Uiteindelijke blijft de klei zichtbaar al of niet in combinatie met glazuur.